Zapisovanje tujih besedil v brajici

Besedila v tujih jezikih se v brajici zapisujejo po naslednjih pravilih:

  • V učbenikih in leposlovju, ki je namenjeno slovenskim bralcem, se črke zapišejo po pravilih tujega jezika, ostali deli pravopisa pa po slovenskem standardu. 
  • Če je besedilo namenjeno tujcem (turistom), se v celoti upošteva brajica tujega jezika.