Priznanje Milke Skaberne

TIFLO sekcija Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije je v letu 2017 Komisiji za slovensko brajico podelila priznanje Milke Skaberne za pomemben prispevek k razvoju defektološke teorije in prakse.

Slavnostna podelitev priznanj je bila 28. marca 2017 v okviru XXV. Izobraževalnih dni specialne in rehabilitacijske pedagogike v Portorožu.