Arhivi avtorja: brajica

Zapisovanje tujih besedil v brajici

Besedila v tujih jezikih se v brajici zapisujejo po naslednjih pravilih:

  • V učbenikih in leposlovju, ki je namenjeno slovenskim bralcem, se črke zapišejo po pravilih tujega jezika, ostali deli pravopisa pa po slovenskem standardu. 
  • Če je besedilo namenjeno tujcem (turistom), se v celoti upošteva brajica tujega jezika.  

Priznanje Milke Skaberne

TIFLO sekcija Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije je v letu 2017 Komisiji za slovensko brajico podelila priznanje Milke Skaberne za pomemben prispevek k razvoju defektološke teorije in prakse.

Slavnostna podelitev priznanj je bila 28. marca 2017 v okviru XXV. Izobraževalnih dni specialne in rehabilitacijske pedagogike v Portorožu.